top of page

DE 5 E'S

De 5 E's leggen de fundamentele waarden en principes van onze bediening uit.

 

 Exaltation (Verheerlijking)
 

Christus prijzen

De aanwezigheid van God

Door aanbidding / muziek

Vasten

Het woord

 

 

 Envisioning (inspireren)

 

Mensen inspireren

Betrokkenheid / toewijding aan een visie

Visionair leiderschap

Geloof in mensen / hun potentieel / respect voor persoon / waardigheid

 

 

 Evangelism (Evangelisatie)

 

Verkondig het evangelie voor Christus 

Agressieve evangelisatie / Uit reiken op de straat 

Kerkgroei

Assimilatie / mensen verbinden met de lokale kerk

Missies / Wereldevangelisatie

Binnenstedelijk ministerie / stedelijke gebieden / probleemwijken

 

 

 Establish (Tot stand brengen )

 

 

Gelovigen oprichten die groeien in hun spirituele volwassenheid

Spiritueel ouderschap / discipline

Betrokkenheid / Toewijding / Offer

Christelijk karakter / ethiek / moraliteit / integriteit / heiligheid

Huwelijk / gezonde man-vrouw relatie

De familie / gezonde ouder-kind relatie

Kerkfamilie / Relaties / Gemeenschap / Een gevoel van verbondenheid

Eenheid / teamwerk / respect / loyaliteit

Herstel / vergeving

Tiende / Financieel beheer / rentmeesterschap / Verenigd Kunnen Wij

Toewijding voor Bijbelse normen / balans / leer

De kerk / toewijding aan de lokale kerk / trouw / betrokkenheid

 

 

Uitrusten

 

Christenen toerusten voor bediening

Discipelschap / reproductie / spiritueel ouderschap

Uitrusting / training / continu leren

Hoogbegaafdheid / ontwikkeling van geestelijke gaven

Zalving / spirituele autoriteit

Spirituele oorlogvoering / spirituele achtergronden

Geloof / afhankelijkheid van God / Goddelijke strategie /  Heilige Geest beweging

Het bovennatuurlijke / genezingen / wonderen

Pastoraal leiderschap / prediking / onderwijs

Leiderschapsontwikkeling / Leiderschapsselectie

     

DE 3 c'S

Onze Victory Outreach Mission Statement bevat alle drie de C's: Cause, Corporation en Community

gemeenschap (community)- Familie Handelingen 2:42; 1 Timoteüs 5: 1-2

De kerk is een gemeenschap; Wij zijn een familie. Daarom noemen we elkaar broer, zus, spirituele mama en papa. We kunnen liefde, veiligheid en een gevoel van verbondenheid in een gezin uitdrukken en ontvangen. Meestal is het de zwakste persoon in een gezin die de meeste aandacht krijgt.

Victory Outreach heeft sinds het begin het concept van familie bij haar leden ingebracht. God heeft een volk opgewekt dat geen volk was. Veel van de mensen die tegenwoordig in het ministerie van Victory Outreach werken, komen normaal gesproken niet in aanmerking als predikant of bevoegde minister in andere denominaties of bewegingen.

We hebben een gevoel van waardigheid en erbij horen omdat we een familie zijn die God zelf heeft opgevoed om een ​​unieke bediening te worden die samenwerkt met de gekwetste mensen uit binnensteden wereldwijd.

        

 

oorzaak (cause)- Matteüs 16:18; Zacharia 4: 6

 

We zijn op een missie die God ons heeft gegeven om de wereld te bereiken. Hetzelfde denken is essentieel voor het bereiken van nieuwe landen voor de Heer. In een gezin zijn de basiswaarden die worden bijgebracht liefde, acceptatie en respect; in een 'oorzaak'-mentaliteit zijn de waarden een gevoel van missie, strategie, eer, moed, plicht en loyaliteit. Met dezelfde kernwaarden, zullen we OVERWINNING na OVERWINNING blijven ervaren!

 

 

Corporation (corporatie) - bedrijf 1 Korintiërs 14:40

 

Behalve dat het een gezin is met een doel, functioneert de kerk ook als een bedrijf. Dit is het zakelijke aspect van de bediening. We hebben ons Victory Outreach International-kantoor dat volledig bemand is met individuen die zich inzetten voor de wereldwijde uitbreiding van Victory Outreach door middel van "United We Can". Dit wordt onze toekomstige financiële stabiliteit.

 

Elke lokale Victory Outreach-kerk streeft ernaar een goed gepolijste, door een bedrijf gerunde kerk te worden. We erkennen en geloven in verantwoording aan leiderschap in alle aspecten van de visie. Beslissingen worden genomen ten behoeve van de totale organisatie.

   

 

 

bottom of page